dle § 16d odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění (dále jen "zákon o volbách do Parlamentu").

Vyplněný formulář odešlete některým z těchto způsobů:
a) uložit formulář do XML souboru a poslat ho datovou schránkou kandidáta (IDDS úřadu: psn9irb)
b) uložit formulář do XML souboru a poslat ho e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (zpráva musí být opatřena elektronickým podpisem kandidáta)
c) vytisknout formulář, opatřit úředně ověřeným podpisem kandidáta a odeslat na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno

*) Povinné položky
Položky neopatřené znakem * může subjekt vyplnit dobrovolně nad rámec zákona za účelem usnadnění vzájemné komunikace.

Vyberete-li odpověď ne, oznámení nebude úplné a kandidát nesplní svoji povinnost danou výše uvedeným ustanovením zákona. Nebude-li v následující položce uvedeno číslo volebního účtu, nebude možné vygenerovat dokument k odeslání.
Nepovinná položka
Nepovinná položka
Nepovinná položka

Vyplněný formulář uložte do souboru, pokud ho chcete poslat přes datovou schránku nebo e-mailem. Uložené XML můžete také u sebe archivovat a později ho nahrát do tohoto formuláře. Tím se vám předvyplní všechna data, pokud je budete potřebovat upravit a zaslat znovu.

Vyplněný formulář si vytiskněte, pokud ho chcete s úředně ověřeným podpisem poslat na naši adresu nebo si ho vytisknout pro svoji kontrolu.