dle § 16e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, v platném znění.

Vyplněný formulář odešlete některým z těchto způsobů:
a) uložit formulář do XML souboru a poslat ho datovou schránkou registrovanou na třetí osobu (IDDS úřadu: psn9irb)
b) uložit formulář do XML souboru a poslat ho e-mailem na adresu podatelna@udhpsh.cz (zpráva musí být opatřena elektronickým podpisem třetí osoby)
c) vytisknout formulář, opatřit úředně ověřeným podpisem třetí osoby a odeslat na adresu Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, P. O. BOX 16, 611 00 Brno

*) Povinné položky
Položky neopatřené znakem * může subjekt vyplnit dobrovolně nad rámec zákona za účelem usnadnění vzájemné komunikace.


Pokud vám rodné číslo nebylo přiděleno, uveďte v následující kolonce datum narození.
Vyplňte v případě, že vám nebylo přiděleno rodné číslo.
Vyplňte pouze v případě, že jste v předchozí položce uvedli jiné státní občanství než občanství ČR.
Byla-li datová schránka zřízena
V případě potřeby doplňte adresu (část obce atp.)
Na tuto adresu bude Úřad zasílat veškeré úřední písemnosti, pokud registrovaná třetí osoba chce s Úřadem oficiálně komunikovat prostřednictvím jiné adresy než adresy trvalého pobytu

Vyplněný formulář uložte do souboru, pokud ho chcete poslat přes datovou schránku nebo e-mailem. Uložené XML můžete také u sebe archivovat a později ho nahrát do tohoto formuláře. Tím se vám předvyplní všechna data, pokud je budete potřebovat upravit a zaslat znovu.

Vyplněný formulář si vytiskněte, pokud ho chcete podepsaný poslat na naši adresu nebo si ho vytisknout pro svoji kontrolu.