Žádost o registraci třetí osoby - fyzická osoba

dle § 56a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění.

Žádost o registraci třetí osoby - právnická osoba

dle § 56a odst. 2 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, v platném znění.

Nahrání datového XML souboru
Pokud máte uložen datový XML soubor s již dříve vyplněným formulářem, můžete ho zde nahrát a online formulář si tak předvyplnit. Poté můžete údaje upravit a znovu odeslat ke zpracování úřadem.